Arbetsamme Adrian

14.02.2018

Välkommen säger Arbetsamme Adrian! Han är en av våra första minigrisar som kom till oss här på gården. I år blir Adrian 9 år. Han är en av våra bästa bökare men även den som vill bestämma i flocken och skyddar gärna sina griskompisar.